WAT BEDOEL IK MET MENSZIJN 

 

                                              WORDEN WIE JE BENT

 

Een levenslange ontwikkelingsweg.

Deze tijd is een cruciale fase in onszelf én in de wereld. Ons dagelijks leven is onze spiegel.

Het licht èn het donker in jezelf ontmoeten zonder jezelf te verliezen in het een of het ander.

Omdat we mens zijn kunnen we ieder moment kiezen hoe we omgaan met onszelf

en met de situatie. 

Bewust zijn dat je innerlijk vrij bent te zijn wie je wezenljk bent :

Liefde, Licht, Vrede.

De waarheid is zichtbaarder dan ooit, àls we die willen en kúnnen zien.   

Krachtig zijn in onszelf, ons hart.

Kiezen voor vrede, vergeven.

in de kleine dagelijkse dingen...

Met liefde kijken naar onszelf en naar de wereld

Dàt werkt, dàt werpt meteen vruchten af voor onszelf en in iedere situatie.

De ander met liefde en respect behandelen, óók wanneer jij niet zo behandeld wordt.

Volhouden- doorgaan

In je eigen liefdevolle veld blijven

of er weer terug in stappen!

Oefenen in liefdevol zijn, respectvol zijn, luisteren, uitspreken, ruimte geven.

Het kàn en maakt direct èn uiteindelijk een wereld van verschil.

 

We zijn veel meer dan we denken en zijn tot veel meer in staat dan we denken.

We zijn ook veel minder dan we denken en tot veel meer minder goede dingen in staat.

Je eigen waarheid durven in de ogen kijken.

We zijn niet zoveel beter of slechter dan de ander. We zijn allemaal mensen.

Het verschil zit hem in hoe JIJ in de wereld staat, hoe JIJ met jezelf omgaat.

In iedere situatie zijn talrijke mogelijkheden.

Maar één weg is de beste.

Dat is de weg van Mens zijn

De weg is in jou, de weg dat ben jij.

Niemand anders dan jij zelf bent verantwoordelijk voor wat je doet en hoe je doet.

 

Een mooie zinvolle uitdaging en een kans voor het leven van alledag.

 

Alle antwoorden liggen in onszelf om gehoord te worden.

 

Menszijn is onze natuur..... mens worden is onze opdracht.

 

omkijken naar jezelf en de ander

luisteren naar jezelf en de ander

houden van jezelf en je medemens