MENSZIJN

                                  bijgewerkt op 3 mei 2❤︎21

 

Menszijn is onze natuur.... mens worden, mens zijn onze opdracht

In hoeverre zijn we ons ware zelf? Staan we hierbij stil?

Ontdekken en vertrouwen hebben in het helend vermogen van ons lichaam en onze geest, ze zorgen voor ons. 

Zij kennen van nature de weg, brengen ons gezondheid en vreugde.

Contact maken met het levenslicht in onszelf.... in de ander.

We zijn licht en liefde van oorsprong.

Schenk jezelf rust, ruimte en vrijheid om te ontdekken dat je licht en liefde bent.

Sta zo in het leven en je ontdekt wat leven is.

Waar je mee moet stoppen of juist doorgaan.

Pas wanneer je ontdekt waar en wanneer je je eigen proces (onbewust) in de weg staat kun je het veranderen.

Een tegenslag, ongelukje of ziekte kan je wakker maken, helpen ontwikkelen. 

Nadenken wat jij ervan vindt in plaats van reproduceren wat anderen zeggen of doorlopend op TV aandacht de huiskamers ingepushed wordt.

 

Mijn meditaties laten mij dagelijks zien wat aandacht nodig heeft. 

Zelf-ontwikkeling ligt ten grondslag aan heling en een gelukkig leven.

In staat zijn om vanuit licht en liefde om te gaan met jezelf in iedere omstandigheid. Je eigen waarheid in de ogen kijken. Je leefstijl bijsturen daar waar nodig met als doel, jezelf trouw te zijn. Iedere dag weer

 

Eerlijk zijn naar jezelf en naar de ander kan soms confronterend zijn. Ga die weg is mijn ervaring, anders:

is de kans groot dat je blijft ronddraaien in het oude: met steeds herhalende patronen totdat je je les geleerd hebt.

Deze tijd helpt ons om stappen te zetten.

 

Door de lockdown en de avondklok raken veel mensen uit hun comfortzone.

Velen denken in beperkingen, het is tijd voor nieuwe mogelijkheden, kansen.

Universeel gezien: het gebeurt niet voor niets.

"In de praktijk: gemakkelijker gezegd dan gedaan" is een reactie uit het oude denken. Denken in problemen in plaats van mogelijkheden.

Angst om te verliezen in plaats van risco's aan te gaan.

Luister naar je hart, dan komen dingen vanzelf tot stand.

 

Heb plezier in je werk, in je leven! Doe iets zinnigs!

Kak niet in!!

Geef je zelf de ruimte om te zijn of om te veranderen in wie je in wezen bent 

 

Het gaat om ons állemaal

We zijn één levend geheel, van nature verbonden met alles wat leeft.

Iedereen, alles doet er toe: mens, dier, plant, lucht, water, aarde, vuur. 

We zijn het deel èn het geheel.

 

Wat wil zich ontwikkelen in deze tijd, in ons ?          

In hoeverre loop jij mee in het programma van een ander en/of een collectief systeem?

Kijk je wel eens naar de wereld om je heen en kijk je ook naar jezelf.

Hoe vrij is jouw mening?

Neem je tijd voor zelfonderzoek?

Spreek je uit eigen ervaring of praat je anderen na? 

 

Het Watermantijperk, ook wel het Aquariustijd tijdperk genoemd is aangebroken!

Ongekende, voor ons nog onbekende mogeljkheden en ontwikkelingen staan ons te wachten. Ontwikkelingen die alle mensen dienen!

Er zijn diepgaande veranderingen in mensen gaande. 

Mensen worden steeds meer zichzelf: in hun denken, hun doen en laten.

Er ontwikkelt zich met vallen en opstaan, meer respect tussen mensen: generaties, culturen, huidskleuren.

Mensen ontdekken hun eigen levensstroom en geven ruimte aan de levensstroom van de ander.

Binnen relaties, vriendengroepen, werkvelden hebben mensen steeds meer behoefte zichzelf te zijn! Er is ruimte voor verscheidenheid, dat is nieuw. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Het leven is niet moeilijk, we doen vaak moeilijk.

Soms stromen levens samen, dan weer (even) niet - de natuurlijke stroom van het leven kent haar weg. Soms is dat samen opnieuw beginnen! 

We zitten vaak vast in geconditioneerde denkpatronen zonder dat we het zelf in de gaten hebben!! Vast in een omgeving/ familie met vaste overtuigingen.

Maak je VRIJ, volg je hart.

Ga je eigen pad in zachtheid, stapje voor stapje.

Moed en kracht hiervoor is in jouzelf... ze willen maar al te graag actief worden.

Vraag om hulp aan je INNERLIJKE ZELF.

'Zo hoort het' - 'zo moet het' - 'zo heb ik het altijd gedaan' - maakt langzaam plaats voor nieuwe mogelijkheden van leven.

Je moet ook durven openstaan voor veranderingen.

Durven vertrouwen dat iets mooiers op jou staat te wachten!!

Ik vind dit een hele mooie ontwikkeling. Het geeft mijn leven richting, zin, betekenis en vitaliteit!

 

OM JE HEEN KIJKEN, NAAR DE ANDER

Hoeveel ruimte is in mij om de ander in zijn/ haar waarde te laten? 

 

DE MENS ONTWIKKELT ZICHZELF, MAAR NIET VAN-ZELF

Kijken met liefde, handelen uit liefde, ruimte hebben voor niet-weten....het onverwachte in het leven.

Loskomen van oude gewoontes, structuren, negatieve gedachten, ongezonde overtuigingen ...

De mens worden die je van oorsprong bent, leven zoals je van oorsprong ben.

Wachten op het echte antwoord van jezelf....luisteren naar het antwoord in jezelf.

 

De weg er naar toe ligt in onszelf.

Ga op pad!

 

Ik weet dat ik zèlf kan bijdragen aan een betere wereld door mijzelf te ontwikkelen in mijn dagelijkse leven.

 

DE film Human, zeer aan te bevelen / om je horizon te verbreden.

 https://cinetree.nl/films/human