MENSZIJN

                                  bijgewerkt op 21 februari 2❤︎21

 

Menszijn is onze natuur

Vertrouwen hebben in het helend vermogen van ons lichaam en onze geest, ze zorgen voor ons.

Zij kennen van nature de weg, brengen ons gezondheid en vreugde. Contact maken met het levenslicht in onszelf.... in de ander.

Jezelf rust, ruimte en vrijheid schenken om jezelf zelf te zijn.

Ontdek dat je je eigen proces onbewust in de weg staat.

Meditaties laten mij dagelijks zien wat aandacht nodig heeft. Zelf-ontwikkeling ligt ten grondslag aan heling en een gelukkig leven. In staat zijn om vanuit licht en liefde om te gaan met jezelf in iedere omstandigheid. Je eigen waarheid in de ogen kijken. Je leefstijl bijsturen daar waar nodig met als doel, jezelf trouw te zijn. Iedere dag weer

Het licht in mij, contact maken met het levenslicht in mezelf.... in de ander.

!!!! Gaan ervaren waar je warm voor loopt.

Anders: is de kans groot dat we blijven ronddraaien in het oude: met steeds herhalende patronen totdat we onze les geleerd hebben. Deze tijd helpt ons om stappen te zetten. Door de lockdown en de avondklok raken veel mensen uit hun comfortzone. Velen denken in beperkingen, het is ook de tijd voor nieuwe mogelijkheden, kansen.

"In de praktijk: gemakkelijker gezegd dan gedaan" is een reactie uit het oude denken. Denken in problemen in plaats van mogelijkheden. Angst om te verliezen in plaats van risco's aan te durven.

Wanneer je wilt, luistert naar je hart is, dan komen dingen tot stand.

We kunnen leren ons verstand op een goede manier te gebruiken, aan te spreken als uitvoerder van wat we echt willen. Heb plezier in je werk, in je leven! Doe iets zinnigs!

Ontspan - Heb vertrouwen in je lichaam en je geest - Laat het Helende Licht en Liefde in jezelf het werk doen. 

Zoek iemand die je hierbij kan helpen.

 

Het gaat om ons allemaal

We zijn één levend geheel, voel je van nature verbonden met alles wat leeft.

Iedereen, alles doet er toe: mens, dier, plant, lucht, water, aarde, vuur. 

We zijn het deel èn het geheel.

 

Wat wil zich ontwikkelen in deze tijd, in ons ?          

Ik nodig je uit na te gaan in hoeverre jij meeloopt in het programma van een ander, een  collectief systeem of een persoon?

Kijk naar de wereld om je heen en vooral kijk naar jezelf.

Is het jouw mening?

Heb jij zelf onderzoek gedaan?

Spreek je uit eigen ervaring? 

 

Het Watermantijperk, ook wel het Aquariustijd tijdperk genoemd is aangebroken!

Ongekende, voor ons nog onbekende mogeljkheden en ontwikkelingen staan ons te wachten. Ontwikkelingen die alle mensen dienen!

Er zijn diepgaande veranderingen in mensen gaande. 

Mensen worden steeds meer zichzelf: in hun denken, hun doen en laten.

Er ontwikkelt zich met vallen en opstaan, meer respect tussen mensen: generaties, culturen, huidskleuren.

Mensen ontdekken hun eigen levensstroom en geven ruimte aan de levensstroom van de ander.

Binnen relaties, vriendengroepen, werkvelden hebben mensen steeds meer behoefte zichzelf te zijn! Er is ruimte voor verscheidenheid, dat is nieuw. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Het leven is niet moeilijk, we doen vaak moeilijk.

Soms stromen levens samen, dan weer (even) niet - de natuurlijke stroom van het leven kent haar weg. Soms is dat samen opnieuw beginnen! 

We zitten vaak zo vast in geconditioneerde denkpatronen zonder dat we het zelf in de gaten hebben!! Vast in een omgeving/ familie met vaste overtuigingen. Maak je VRIJ, volg je hart. Ga je eigen pad in zachtheid, stapje voor stapje. Moed en kracht hiervoor is in jouzelf... ze willen maar al te graag actief worden. Vraag om hulp aan je ZELF.

'Zo hoort het' - 'zo moet het' - 'zo heb ik het altijd gedaan' - maakt langzaam plaats voor nieuwe mogelijkheden van leven. Je moet ook durven openstaan voor veranderingen. Durven vertrouwen dat iets mooiers op jou staat te wachten!!

Ik vind dit een hele mooie ontwikkeling. Het geeft mijn leven richting, zin & betekenis en vitaliteit!

 

OM JE HEEN KIJKEN, NAAR DE ANDER

Hoeveel ruimte is in mij om de ander in zijn/ haar waarde te laten? 

 

DE MENS ONTWIKKELT ZICHZELF, MAAR NIET VAN-ZELF

Kijken met liefde, handelen uit liefde, ruimte hebben voor niet-weten....het onverwachte in het leven.

Loskomen van oude gewoontes, structuren, negatieve gedachten, ongezonde overtuigingen ...

De mens worden die je van oorsprong bent, leven zoals je van oorsprong ben.

Wachten op het echte antwoord van jezelf....luisteren naar het antwoord in jezelf.

 

De weg er naar toe ligt in onszelf.

 

Ga op pad!

 

Ik weet dat ik zèlf kan bijdragen aan een betere wereld door mijzelf te ontwikkelen.

 

DE film Human, zeer aan te bevelen / om je horizon te verbreden.

 https://cinetree.nl/films/human