ERVARINGEN

                                 bijgewerkt op 23 september 2❤︎22

 

Mezelf, mijn eigen gezondheid ontwikkelen!

De wereld verandert wanneer ik verander

Ik ben op de goede weg

 

Ik werd ziek en dat was niet voor niets.

Iets in mij riep om hulp, wat gezien wilde worden, vrijgemaakt wilde worden.

Ik ging er naar kijken

Doe, deed er iets aan , wil gezond zijn. Ik ben gezond.

 

Patronen doorbreken is makkelijker gezegd dan gedaan.

Stappen ondernemen om meer zicht te krijgen op wat er emotioneel te verwerken is.

De waarheid in de ogen kijken, MIJN waarheid.

Het leven om me heen is zo druk, iederéen heeft het druk tegenwoordig.

Neem bewust tijd om met mijn gezond zijn aan de slag gaan.

Het is mijn lichaam, geest, mijn menszijn met alle ervaring vanaf mijn geboorte en de vele vorige levens die doorwerk(t)en tot op de dag van vandaag.

 

Ik vond en vind mensen die bij me passen, die van me houden.

Contact met mijn huisarts was nodig, diende zich net op tijd aan.

Ik ben mijn huisarts, chirurgen en alle helpers van het ziekenhuis, thuiszorg familie vrienden vriendinnen, buurtbewoners dankbaar voor de samenwerking die we hebben. Voor het verbinden van elkaars werelden.

 

Er is werk aan de winkel. Het leven zoals het was komt nooit meer terug.

Ik wil gezond zijn, gezond leven.

Ik bèn gezond en lééf !

Met alles wat ik in huis heb ben ik aan de slag gegaan.

 

Bewust zijn dat ik licht en liefde ben, ook als het leven moeilijk is.

Sterker nog: juist door in licht en liefde te zijn op moeilijke momenten heb ik zoveel hulp ervaren. Waarneembare hulp van buiten en waarneembare hulp in mij.

Ik was geen moment bang, geen moment alleen.

 

Ik weet dat er duister was in mij.

Dat ik aangevallen ben, werd/word op momenten dat mijn trilling laag is, ik moe ben en  mopperig word.

Ik ontdekte na mijn ziekte, wat ik kan doen om dat 'gevaar' buiten de deur te houden.

En liet het oude  (trauma's, beloftes, contracten, vloeken, projecties van anderen) los om Licht en Liefde te zijn. 

Ik kreeg hulp van Patries van Elsen en Anne Heering om verder te komen.

En startte met de training Medical Zhigong.

 

Ik reinig mijzelf doorlopend.

Ik ben licht en liefde, er is geen plaats voor duistere energieën. 

Wanneer het duister er weer in sluipt verwijder ik de gedachten en ga naar mijn Hart, mijn liefde mijn licht.

 

Ziek zijn was voor mij een roep van mijn lichaam om

*echt te gaan leven

*innerlijke blokkades op te ruimen

*lichaam en geest te zuiveren

*organen gezond te maken en te houden

*meridianen te zuiveren 

*anders in het leven te gaan staan

 

Ik ga er vast veel meer over delen.

 

         IK BEN EEN ONTDEKKINGSREIZIGER, een pionier, een onderzoeker

  

Innerlijke rust & veerkracht

Ontwikkeld door dagelijks te mediteren sinds 1978. Met goddelijk Licht en Liefde als basis oefen ik mezelf te zijn midden in de hectiek van alledag, naast overtuigingen en energiëen van de ander. 

Ik volg mijn pad: het pad is onder mijn voeten - waar ik nú ben - in deze situatie.

Er is van nature VEERKRACHT in mij om iets van mijn leven te maken, door te gaan, keuzes te maken die goed voor mij zijn, eerlijk zijn.

Als basis om zinvol te leven, samen te werken, gelukkig te zijn.

 

Dagelijks tijd nemen

Ik neem mijzelf, de ander en het leven serieus:

Wil het leven, de waarheid en het mysterie achter de (mijn) sluiers leren kennen - dagelijks het leven, mijzelf in de ogen kijken - contact maken met mijn lichaamscellen - tijd nemen - bewust stilstaan - luisteren naar mijn hart - de helende levensstroom (Chi) voelen tintelen in mijn cellen.......

Dát is wat gebeurt en hoe ik leef. Actief leren, leren leren. Iedere dag nieuwe ontdekkingen doen, wakker willen zijn en blijven. Luisteren naar de eigen nieuwszender in mij in plaats van gedrogeerd worden door ??? zoveel, zovelen.

Ik ontmoet graag mensen die net als ik stil willen staan bij zichzelf, willen leren en hun eigen waarheid onder ogen willen zien. Niet oordelen, stil kunnen zijn en de waarheid spreken op een menselijke manier.

 

Nieuwe ontdekking naast al wat is

Ik neem rust, stiltes om bij mezelf te komen om ook mijn lichamelijk welzijn bewust te worden. Hoe is mijn balans? Tekens te ontvangen. 

Ik rust om te voelen hoe het met me is, mijn cellen te openen voor liefde, voor spirituele- en aardse gewaarwordingen. 

Ik rust om opgedane indrukken te verwerken, te verteren en uit te drukken.

Letterlijk en figuurlijk!

Wil de verborgen delen van mezelf leren kennen.

Ik word soepeler, speels, huppel. 

Het strakke keurslijf van hard werken en perfectie achter mij laten.

Ik ben me bewust dat het leven op ieder moment opnieuw geboren wordt.

Inzichten helpen mij, maar ook gebeurtenissen schudden mij wakker.

Ik gun mij bewust deze tijd, ik kom opnieuw tot bloei.

Ik ben opnieuw tot bloei gekomen.

Deze tijd geeft me meer dan ooit de kans in alle opzichten de kracht van het goddelijk licht en liefde te ervaren in mijn lichaamen geest, maar ook om mij heen, dichtbij, veraf.

IK ben niet degene die mij voortbeweegt, het is het goddelijk licht en de liefde in mij wat tot leven komt, is gekomen .

Gewoontes, afkomst, conditioneringen, blokkades, blinde vlekken, invloed van studie, werk, corona, relaties krijgen een waardige plek.

Bewustworden is inzien en voelen en heeft gemaakt dat ik nu op mijn manier kan omgaan met en kan kijken naar het leven. Nieuwe keuzes kan maken, los kan laten, nodig om een nieuw veld in te gaan.

Het is een geschenk en tegelijk pijnlijk te ontdekken waardoor mijn leven zo zwaar was, te zwaar werd. En tegelijkertijd zo heilzaam.

Ik heb pijn, verdriet, onmacht, schuld gevoeld, in de ogen gekeken en de stap gezet. Loslaten, iedere dag , los- ge -laten en nóg steeds...

Een zacht rose lotusbloem opent zich en de nieuwe Marion stapt de nieuwe wereld in.

Dergelijke dingen gebeuren dagelijks. Ik voel het en zie het

Mijn leven is Lichter geworden. 

 

Nieuw dagritme

aan het vinden

 

Ik bèn mens zijn en werk mee aan een wereld die gezond is van zichzelf.

Activeer mijn innerlijke internet, een net van liefde, licht en vrede, verbonden met alles en iedereen.

 

NU

Wij allen worden ons bewust van ons mens zijn in deze samenleving:

Eerlijk zijn naar jezelf naar elkaar, ook op je werk.

Een betere wereld scheppen voor je kinderen en kleinkinderen.

Je hart laten spreken ongeacht de gevolgen.

Met hart en ziel zeggen wat je te zeggen hebt, aan het licht brengen en verantwoordelijk zijn voor de dingen die je ontdekt, ziet.

Zelf de hoopvolle verandering zijn

 

Doorlopende reflectie:

Voelen of je je waarheid leeft, jezelf vragen durven stellen

Durven voelen wat jou gelukkig maakt

Voelen waarheen je levensenergie op dit moment stroomt

Weten wat aandacht nodig heeft vandaag

 

Innerlijk weten

Voed ik mijn levenstaak? Voed ik mijn hart, mijn ziel?

Ben ik aan het 'werk' vandaag of laat ik me afleiden / verleiden door gemakzucht, bevrediging, authomatisme, onnodige zaken of door angst? 

Hoe stap ik deze dag in?

 

Onderscheid maken, herkennen, wakker willen zijn en blijven:

Ik ben in contact met mijn innerlijke leiding  

Ik zie, voed en voel iedere dag de levensenergie in mijn cellen 

Ik leef vanuit mijn bron 

 

Ik ben als mens voortdurend in ontwikkeling

De kortste weg is de weg terug naar 'huis', mijn levenskrachtcentrum, de bron.

Daar is het Licht, de Liefde , dat is helingskracht.

De plek waar ik tot rust kom, mezelf ben, hulp ontvang.

Deze weg bewandel ik in volle overgave aan het Goddelijke in mezelf. 

 

Ik voel dat de chemie in mijn cellen verandert, mijn lichaam verandert mee.

In verbinding zijn met de elementen van de natuur in en om mij heen

 

Vertrouwen op het Goddelijke in mijzelf, in anderen.

Controle loslaten, niet willen beheersen. (schreeuwende ego in ieder mens)

Ben mijn gezonde ego dankbaar.

Contact maken met het ritme van het grotere geheel, het moment van nu, leven in vrijheid en gebondenheid. Alleen en samen

 

Mijn oorspronkelijke Zelf is zichtbaar.

Het oorspronkelijke Zelf in de ander is zichtbaar

Ik ervaar dankbaarheid en vreugde - ben deel van de grote mensheid-familie en dat voelt heerlijk.

Ik kan nu beter omgaan met mensen die anders denken dan ik, zonder mijzelf weg te cijferen.

 

Liefde Marion